• System S 5 Endo Rotaty Files

The Symbol : AG K 330

Rozmiar: 1 -18 mm, 2 - 23 mm, 3 - 23 mm, 4 - 23 mm, 5 - 23 mm, Pilniki S5 Endo Rotary Files stanowią prosty, logiczny, łatwy w stosowaniu oraz wysoce ekonomiczny system pilników niklowo-tytanowych o zwiększonej stożkowatości (BIG TAPER) do łatwiejsze...

123.00
pair Add to wishlist
The loyalty program is only available for logged in customers.
Delivery price 19
Odbiór osobisty 0
Kurier DPD 19
Kurier DPD (pobranie) 21
rozmiar: 1 -18 mm, 2 - 23 mm, 3 - 23 mm, 4 - 23 mm, 5 - 23 mm,
Pilniki S5 Endo Rotary Files stanowią prosty, logiczny, łatwy w stosowaniu oraz wysoce ekonomiczny system pilników niklowo-tytanowych o zwiększonej stożkowatości (BIG TAPER) do łatwiejszego i szybszego mechanicznego opracowania kanału.

Elastyczne, efektywne pilniki z różną stożkowatością, przeznaczone są przede wszystkim do pracy metodą CROWN DOWN.

Zestaw wprowadzający systemu S5 Endo Rotary Files składa się z 5 narzędzi niklowo-tytanowych, ponumerowanych 1, 2, 3, 4, 5 i oznaczonych czerwonymi paskami na uchwycie.

Pilniki systemu S5 z bardzo bezpiecznym zakończeniem łatwo wpasowują się nawet w bardzo zakrzywione kanały, minimalizujac ryzyko perforacji kanału. Pilniki te mają kształt zmodyfikowanych pilników NiTi S, z dwoma 90-stopniowymi kątami cięcia, co ułatwia i przyspiesza opracowanie części wierzchołkowej kanału. Wszystkie pilniki mają płytsze nacięcia, bardzo wydłużony splot oraz bezpieczny, zaokrąglony czubek, który zdecydowanie zmniejsza agresywność instrumentu.

Pilniki systemu S5 mogą pracować z dowolnymi kątnicami o szybkości obrotowej od 150 do 300 obr/min. Są one specjalnie dopasowane do kątnicy S5 Endo Motor, której ustawienia są także ponumerowane 1, 2, 3, 4, 5 i bezpośrednio odpowiadają parametrom pracy poszczególnych instrumentów.

Kliniczna instrukcja stosowania pilników S5:

1. opracuj ubytek, używaj koferdamu

2. zlokalizuj wszystkie kanały. Wypełnij ujście kanału płynem zwilżającym. Udrożnij wszystkie kanały aż do głębokości 2-3 mm przed wierzchołkiem narzędziami ręcznymi rozmiar 6, 8 i 10

3. opracuj ujście komory pilnikiem S5 rozmiar 1 aż do osiągnięcia 1/3 do 1/2 głębokości kanału. Nie wprowadzaj pilnika w zakrzywienie kanału. Usuwaj resztki zębiny z kanału i pilnika oraz przepłukuj kanał tak często jak jest to konieczne

4. określ długość roboczą kanału narzędziem ręcznym przy pomocy zdjęcia RTG i/lub lokalizatora wierzchołkowego (endometru)

5. opracuj kanał korzeniowy na długość roboczą narzędziami ręcznumi do rozmiaru minimum 20. Pracę narzędziami maszynowymi zacznij od pilnika S5 rozmiar 2, następnie pracuj pilnikiem S5 rozmiar 3 parę mm głębiej w kanale. Kontunuuj opracowanie kanału pilnikiem S5 rozmiar 4. W większości przypadków zostaje już osiągnięty wierzchołek kanału, jeśli nie, kontunuuj pracę pilnikiem S5 rozmiar 5. Jeśli nie zostanie jeszcze osiągnięta długość robocza kanału, powtórz powyższe 2 czynności raz jeszcze. Kontroluj pomiar głębokości kanału przy pomocy ręcznego pilnika K rozmiar 15 oraz przepłukuj kanał po użyciu każdego pilnika S5.

6. opracowanie wierzchołka zaczyna się od numeru 5, sukcesywnie zmieniając rozmiary pilników. Rozpocznij opracowanie przy pomocy ostatnio wykorzystywanego pilnika i zmieniaj kolejno numery pilników, np. 5, 4, 3. Ostatnim wykorzystanym instrumentem w średnio zakrzywionym kanale powinien być pilnik numer 3. Wszystkie instrumenty powinny dotrzeć do wierzchołka kanału, kończąc w ten sposób jego opracowanie. Zakończ pracę narzędziem ręcznym ostatecznie potwierdzając drożność kanału na długości roboczej. Jeśli konieczne jest większe opracowanie instrumentami do pracy ręcznej o większych rozmiarach, np. 45, 50, etc.

Ważne uwagi dotyczące pilników S5:

- wykorzystuj do pracy kątnicę o odpowiedniej redukcji tak, aby otrzymać prędkość obrotową 150-300 obr/min. Szybkość pracy kątnicy powinna być stała podczas opracowania kanału. Pracuj, nie używając nadmiernej siły, ruchami góra-dół (pompowania). Pracuj w kanale przez najkrótszy możliwy czas i zawsze używaj płynów zwilżających kanał

- pilniki numer 5, 4, 3 powinny być użyte maksimum do 5 razy. Pilniki numer 1 i 2 można używać większą ilość razy, pod warunkiem że nie są zdeformowane i są używane rozważnie

- jeśli pilniki zostały poddane dużym siłom skręcającym, szczególnie w bardzo zakrzywionych kanałach, należy rozważyć tylko jednokrotne ich użycie.

 

Zalecane progi momentów obrotowych należy traktować jako wskaźnikowe i stosować najbliższe im dostępne w konkretnym typie sprzętu używanego we własnej praktyce, jednak nie powyżej górnej granicy przedziału dla danego rozmiaru instrumentu. Jeśli posiadany sprzęt nie pozwala na płynne ustawienie momentu obrotowego, a jedynie udostępnia wstępnie ustalone przez jego producenta stałe poziomy możliwe do wyboru przez użytkownika, należy dobrać je tak, aby nie wykraczać poza podane przedziały. Poszczególne wartości zostały podane w przeliczeniu na różne jednostki miary momentu obrotowego, najczęściej używane w produkowanym seryjnie sprzęcie.

There is currently no comments or ratings for this product.